Hopp til innhold

NYE REGLER OM LADING AV ELBIL I BORETTSLAG OG SAMEIER

De siste årene har mange borettslag og sameier tilrettelagt for lading av elbil i forbindelse den raske veksten det har vært i antallet elbiler og ladbare hybrider. Dagens lovregulering innebærer at det enkelte borettslag eller sameie står fritt når det gjelder å bestemme hva slags politikk man skal ha på området.

Dette blir det endringer i.

Må søke styret

Før sommeren vedtok Stortinget enstemmig at en seksjonseier i et boligsameie kan etablere et ladepunkt for elbil og ladbare hybrider på en parkeringsplass seksjonseieren disponerer, eller et annet sted styret anviser.

Seksjonseierne må søke styret om tillatelse først, men styret har bare anledning til å avslå søknaden dersom det foreligger en saklig grunn.

Regelen finnes i § 25, første ledd i den nye eierseksjonsloven. Loven har ikke trådt i kraft ennå, men kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har opplyst at det er sannsynlig at loven kan gjelde fra 1. januar 2018.

Les også «ikke lov å nekte lading av elbil»

Gjelder også for borettslag

Det er ikke vedtatt noen tilsvarende bestemmelse i borettslaglagsloven, men det kan forventes en tilsvarende regulering i løpet av kort tid.

Den 30. mai 2017 vedtok Stortinget nemlig følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til utforming av nasjonal regulering som sikrer eiere i borettslag og sameier rett til å anlegge ladepunkt – med mindre det foreligger saklig grunn for at en slik etablering ikke kan finne sted.»

Publisert av NBBL 12.9.2017

Nyttårshilsen fra BoligBanken

BoligBanken er nå inne i sluttfasen av å hente kap…

BORI generalforsamling 2020

Sted: Thon Hotel Arena, Nesgata 1 – Lillestrøm Dat…

Bjørkeåsen i Nannestad kommer snart på forkjøpsrett – følg med!

Et nytt og trivelig nabolag med 72 boliger i først…

Granåstoppen på Fetsund kommer snart på forkjøpsrett – følg med!

Et nytt og trivelig nabolag med flotte boliger som…

Nyhetsarkiv