Hopp til innhold

Stemmerett og forslagsrett i BORI

Stemmerett og forslagsrett i BORI BBL 

Generalforsamlingen er BORIs øverste myndighet. Som medlem i BORI eier du en andel i boligbyggelaget og kan bruke din stemme til å påvirke utviklingen. Generalforsamlingen finner sted 17. juni 2019, Thon Hotel Arena.

Hvordan gjør du det? 

Dersom du brenner for en sak som må behandles i generalforsamlingen må saken stå på innkallingen til generalforsamlingen. Du må derfor sende saken til styret i BORI BBL innen vedtektsfestet frist dvs. innen 1. april 2019.

Stemmerett – du som bor i borettslag

Andelseierne i tilknyttede borettslag velger på generalforsamlingen i borettslaget en delegat med varamedlem med tillegg av en delegert med varamedlem for hvert fylte 50-tall andelseiere, ref BORIs vedtekter § 5-4,2.

Stemmerett – du som ikke bor i borettslag

I forkant av generalforsamlingen innstiller valgkomiteen på delegater blant BORIs medlemmer som ikke er tilknyttet borettslag – en for hvert 50 medlem. Valg av delegater finner sted 11. april 2019 kl. 1800 i BORIs lokale Bjørnsons gate 35, Lillestrøm. Alle interesserte BORI medlemmer er velkommen.

 

Dobbel bonus og 10 % rabatt hos Modena

Torsdag 23. – lørdag 25. mai får du dobbel b…

15 % bonus og 15 % rabatt hos CERTEGO

Fra torsdag 23. til mandag 27. mai får du trippel …

Supertilbud – spar 100 kroner pr. billett!

Gjør deg klar for årets store begivenhet i Lørensk…

Kan man grille på balkongen i borettslag og sameier?

Det fins ingen lover eller regler som omhandler gr…

Nyhetsarkiv