Hopp til innhold

Gjennomføring av BORI BBL generalforsamling 2020

I henhold til midlertidig forskrift vedtatt 8. april 2020, hvor det er åpnet for avholdelse av generalforsamling enten elektronisk eller på annen betryggende måte, har styret i BORI BBL vedtatt å avholde årets generalforsamling papirbasert.

Delgater vil motta nødvendige informasjon og innkalling pr post.

Her finner du BORI BBLs vedtekter.

CV til BORIs styremedlemmer og kandidater på valg til styret

CV BORI Anita Orlund
CV BORI Anita Westby Bjerke
CV BORI Bjørn Erik Børresen
CV BORI Grete Orderud
CV BORI Harald Ryen
CV BORI Vegard Sletten
CV BORI Åge Lien
CV Marte Vamnes kandidat 2020
CV Thor Olaf Askjer kandidat 2020

Spania- Søknadsskjema for 2021 ligger ute nå.

I februar ble vi endelig ferdige med oppussingen a…

Elvenglia på Kjeller – kjøp en bolig før ordinær salgsstart!

Du som er medlem av BORI har nå en unik mulighet t…

Ny medlemsfordel Røde Kors Førstehjelp

BORIs medlemmer får 20 % rabatt i nettbutikken til…

Gratis HMS og vedlikeholdsseminar med BORI Prosjekt

BORI Prosjekt inviterer til gratis seminar for bor…

Nyhetsarkiv