Hopp til innhold

Lovfester rett til å sette opp elbil-lader i borettslag og sameier

Fredag fremmet regjeringen et lovforslag som gjør at styret i borettslag og sameier bare på visse vilkår kan hindre deg i å sette opp et eget ladepunkt for elbil i boligselskapet.

Nå skal saken behandles av Stortinget, og loven vil tidligst tre i kraft fra 1. januar 2021.

– Dette er noe NBBL har jobbet for gjennom lang tid og vil bli en viktig rettighet for landets mange boligeiere, sier adm. direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen

Etterlengtet

NBBL har kommet med innspill under høringsrunden og er godt fornøyd med at det nå foreligger et lovforslag.

– Dette er en sak som er viktig både for andelseiere og seksjonseiere og har betydning for verdien til folks bolig. Mange har vært frustrerte over dårlige lademuligheter. De vil nå få en lettere hverdag, sier  Fredriksen.

NBBL er blitt hørt

Lovforslaget kommer som svar på Stortingets anmodningsvedtak fra 2017 om å fremme likelydende regler for borettslag og sameier om lading. Forslaget var på høring med frist 1. september 2019, og NBBL uttalte seg da til forslaget

NBBL er godt fornøyd med at det endelig har kommet et lovforslag, og at de innsigelser som ble fremmet under høringsrunden i stor grad er tatt til følge i det endelige lovforslaget.

Nærmere om lovforslaget

Lovforslaget innebærer at boligeiere får en såkalt individualrett til å etablere lademulighet på parkeringsplassen. Styret kan bare nekte deg å etablere lading dersom det foreligger en saklig grunn, og årsmøtet og generalforsamlingen kan bare i begrenset grad overprøve styrets beslutning.

Man trenger ikke å disponere en egen parkeringsplass, men styret kan da bestemme hvor ladeplassen skal etableres.

Kostnadene skal fordeles etter de vanlige regler om fordeling av felleskostnader, noe som betyr at den som får etablere ladepunkt må betale for punktet og for forbruk av strøm, Kostnader til oppgradering av strømnettet og etablering av felles fordelingssystem for strøm, må imidlertid fordeles på alle boligeiere. Veiledning til fordeling av kostnadene har vært etterspurt i praktiseringen av eksisterende regler i eierseksjonsloven, og forarbeidene til dette forslaget gir derfor mer utvidet veiledning om dette.

Tekst og bilde: NBBL

Du kaster vel ikke batteriene i søpla?

Batterier er et veldig nyttig produkt. Men siden d…

Ustekveikja Energi svarer på ofte stilte spørsmål

Strøm og strømpriser er ikke alltid like lett å fo…

Flomutsatte områder: Erstatning og ansvar i borettslag og sameier

Store nedbørsmengder kan by på problemer for de so…

Boligbanken får grønt lys

Den nye Boligbanken ASA med hovedkontor i Lillestr…

Nyhetsarkiv