Hopp til innhold

BORI - vår historie

BORI BBL er ISO-9001 sertifisert og morselskapet i BORI gruppen, hvilket forvalter ca. 28.000 boliger i 700 borettslag og sameier. Vi har lange tradisjoner innen boligbygging og boligrelaterte tjenester siden 1946. Vi tilbyr, etablerer og forvalter boliger lokalt og nasjonalt. Vi har hovedkontor i Lillestrøm og lokalkontor i Mysen og Oslo, er Romerikes største medlemsorganisasjon og en av Norges største boligforvaltere.

 

Under 2.verdenskrig stiftet arbeiderpartipolitiker, Helge Lindbäck og en gruppe ildsjeler egen kaninavlsforening. På overflaten var ikke dette en politisk forening, og kunne derfor møte uten overvåkning fra tysk okkupasjonsmakt og Nasjonal Samling (NS). Langt fra bare kaninavl ble diskutert; politiske spørsmål, okkupasjon og krigens gang og hvordan bygge opp Norge etter krigens slutt og frigjøring stod på dagsordenen. Veien fra kaninavlforeningen til Boligbyggelag var bemerkelsesverdig kort.

I 2007 mister BORI inntekten fra panteregisteret, en meldt endring som resulterer i millioner i tapte inntekter. Parallelt med dette hadde det vært strid mellom styreleder og daværende administrerende direktør, og liten eller ingen fusjonsgevinst var blitt hentet ut fra siste fusjon samtidig med at samtlige ansatte fra fusjonene ble beholdt og medførte svært høye personalkostnader. BORI hadde også store kostnader knyttet til lokaler, og som ikke det var nok så stod boligbyggelaget også i en rekke rettsaker knyttet til sin byggevirksomhet. Resultatet var at i 2009 lå BORI BBL praktisk talt med brukket rygg økonomisk.

En tøff snuoperasjon måtte til. Ny administrerende direktør ble ansatt, helhetlig styring innført og en rekke effektiviserings- og kostnadsreduserende tiltak ble iverksatt. BORI lykkes med sin snuoperasjon og er i dag et resultat av en rekke fusjoner som startet i 1968 og frem til de siste fusjonene i 2013 med Indre Østfold BBL og Ullensaker BBL, da med BORI BBL som overtakende selskap. I april 2016 ble Sebra Forvaltning AS kjøpt opp av BORI BBL og er nå et heleid datterselskap og en del av BORI gruppen.

BORI BBL er i dag et av Norges største boligbyggelag i antall boligselskap til forvaltning, og morselskapet i BORI-gruppen. Lederne for administrativ stab og resultatenhetene inngår i konsernets ledergruppe. BORI er en tjenesteleverandør, med stor grad av spesialisering. BORI opererer i et konkurranseutsatt marked med en prissensitiv målgruppe som har økende krav til tilgjengelighet og skreddersøm.

Ledergruppe

Johnny Brevik

Administrerende Direktør

Telefon
959 88 888
E-post

Lill Eriksen

Salg- og Markedsdirektør

Telefon
959 88 899
E-post

Runa Bjerkomp

Forvaltningsdirektør

Telefon
959 88 856
E-post

Ingvild Falkenberg Udahl

Daglig leder Sebra Forvaltning AS

Telefon
900 48 125
E-post

Hans Christian Hjelseth

Daglig leder BORI Utleiemegler / Utleieforvalter

Telefon
900 91 194
E-post

Liv Kari Øian Bystrøm

Økonomidirektør

Telefon
476 02 717
E-post

Geir Opedal

Direktør BORI Utbygging

Telefon
913 30 807
E-post

Bli BORI-medlem

  • Forkjøpsrett
  • Rabatter
  • Forsikringer
  • Gavemedlemskap
Bli medlem

Som medlem av BORI nyter du godt av forkjøpsrett til alle nye og brukte boliger i tilknyttede borettslag.

Nyheter og informasjon

Hvem har ansvaret når noen faller på isen?

Faller du på isen utenfor blokka og skader deg, kan borettslaget eller sameiet være ansvarlig. Eier av en eiendom kan bli ansvarlig dersom noen faller på isen. I borettslag og sameier er det styret som har ansvaret. Les mer om saken her Foto: Pexels

Irritert på naboens julelys?

Mange er godt igang med å pynte hus og leiligheter…

Borettslovene – ny utgave

Borettslovene med kommentarer Ny utgave i NBBL net…

Pressemelding: Staten bryter loven mener tre boligbyggelag

Nektes å starte bank Finansdepartementet nekter tr…

Søk midler fra BORI-fondet

Trenger ditt borettslag/sameie, lag, forening etc.…

Nyhetsarkiv