Hopp til innhold

Alt om forkjøpsrett

Som ordet sier er det en rett noen har til å kjøpe foran andre. Denne retten er basert på ansiennitet, det vil si hvor lenge du har vært medlem hos oss. Forkjøpsretten gjelder i de tilfellene hvor boligen skal selges eller ved bytte av bolig. Den gjelder ikke dersom en andelseier overfører boligen til ektefelle, samboer, foreldre, barn eller barnebarn.