Hopp til innhold

Et godt nærmiljø for barn og unge

BORI ønsker å bidra til å skape et godt bo- og oppvekstmiljø for barn og unge i de lokalsamfunn hvor våre medlemmer og boligselskap befinner seg.

Alle våre sponsorprosjekter skal kunne plasseres inn under en av følgende kategorier:

  • Idrett for barn og unge (støtte til drakter, baller etc.)
  • Trivselstiltak for barn og unge i nærmiljøet (støtte til ballbing, lekeapparat til lekeplass, ungdomsklubber etc.)

BORI støtter ikke:

  • Søknader som ikke har barn/unge som en definert målgruppe
  • Søknader som sendes via andre kanaler
  • Enkeltpersoner
  • Reiser
  • Pengegaver
  • Russebusser
  • Deltakeravgift til turneringer utenfor lokalmiljøet

Søknad om sponsormidler/ til BORI-fondet

Alle prosjekter som fyller ett av kriteriene er velkommen til å søke BORI om støtte. Søkerne kan søke om støtte på inntil kr. 15 000 og må benytte seg av vårt søknadsskjema som finnes på denne siden.

Ny runde for å søke midler blir våren 2021 – søknadsfristen er 31.01.2021.

Oppfølging av midlene

Kandidatene som mottar sponsormidler må i ettertid dokumenterer med tekst og bilde ovenfor BORI at tiltaket er blitt gjennomført. Både søknad og dokumentasjon med bilde vil kunne bli brukt videre i BORIs kommunikasjon/markedsføring, samtykke fra de individer som eventuelt avbildes må derfor være innhentet av sponsorkandidat og videreformidlet BORI BBL.

Til søknadsskjema