Hopp til innhold

Et godt nærmiljø for barn og unge

BORI ønsker å bidra til å skape et godt bo- og oppvekstmiljø for barn og unge i de lokalsamfunn hvor våre medlemmer og boligselskap befinner seg.

Alle våre sponsorprosjekter skal kunne plasseres inn under en av følgende kategorier:

  • Idrett for barn og unge (støtte til drakter, baller etc.)
  • Trivselstiltak for barn og unge i nærmiljøet (støtte til ballbing, lekeapparat til lekeplass, ungdomsklubber etc.)

BORI støtter ikke:

  • Søknader som ikke har barn/unge som en definert målgruppe
  • Søknader som sendes via andre kanaler
  • Enkeltpersoner
  • Reiser
  • Pengegaver
  • Russebusser
  • Deltakeravgift til turneringer utenfor lokalmiljøet

Søknad om sponsormidler/ til BORI-fondet

Alle prosjekter som fyller ett av kriteriene er velkommen til å søke BORI om støtte. Søkerne kan søke om støtte på inntil kr. 15 000 og må benytte seg av vårt søknadsskjema som finnes på denne siden.

Søknadsfristen er 31.08.2021.

Oppfølging av midlene

Kandidatene som mottar sponsormidler må i ettertid dokumenterer med tekst og bilde ovenfor BORI at tiltaket er blitt gjennomført. Både søknad og dokumentasjon med bilde vil kunne bli brukt videre i BORIs kommunikasjon/markedsføring, samtykke fra de individer som eventuelt avbildes må derfor være innhentet av sponsorkandidat og videreformidlet BORI BBL.

Til søknadsskjema