Hopp til innhold

Finner du ikke svar på det du lurer på? Send oss en e-post, ring oss eller benytt deg av vårt kontaktskjema

Forkjøpsrett

Hvem har forkjøpsrett?

Den som er medlem i BORI før meldefristen for de forkjøpsberettigede går ut, har forkjøpsrett når en bolig skal selges. For kjøper som ikke er medlem i BORI, regnes ansienniteten fra det tidspunktet budet ble akseptert av selger.

Kan jeg melde forkjøpsrett uten å være med i budrunden?

Ja, du trenger ikke være med i budrunden for å melde din forkjøpsrett.
Du må imidlertid ha sendt meldeskjema om forkjøpsrett til BORI innen fastsatt meldefrist.

Hvordan går jeg frem for å benytte forkjøpsretten?

Du må fylle ut et eget meldeskjema for forkjøpsrett, og sende til oss enten på faks 63 89 02 30 eller til firmapost@bori.no innen fastsatt meldefrist. Husk at du må legge ved dokumentasjon på finansiering sammen med meldingen. Skjema for å melde forkjøpsrett finner du på annonsen for boligen som du er interessert i.

Er det bindende å melde forkjøpsretten?

Det er bindende å melde forkjøpsrett på boliger til fast pris. Fast pris betyr at bud er akseptert når boligen annonseres, og at dette er den endelige kjøpesummen.

Det er ikke bindene å melde forkjøpsrett på boliger som annonseres på forhåndsvarsling.
Dette kan du lese mer om ved å klikke på fanene nedenfor.

Forhåndsavklaring - hva er det?

Ved forhåndsavklaring blir boligen annonsert for forkjøpsrett før den er solgt, og da normalt med en prisantydning.

Salget skjer enten gjennom megler eller selvsalg, og når selger har akseptert et bud avklares forkjøpsretten ved at BORI henvender seg til alle som har meldt forkjøpsrett.

Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du ønsker å gjøre din forkjøpsrett gjeldende. Du får da tilbud om å tre inn i det aksepterte budet.

Hva skjer om boligen ikke blir solgt?
Ved forhåndsavklaring er forkjøpsretten avklart for en periode på tre måneder. Hvis det går mer enn tre måneder før boligen blir solgt, vil boligen annonseres på nytt.

Det betyr at hvis du fortsatt er interessert i boligen må du sende en ny melding om forkjøpsrett til BORI.

Fastprisavklaring - hva er det?

Ved fastprisavklaring har det vært budrunde og selger har akseptert et bud.

Prisen som blir annonsert tilsvarer akseptert bud.

Ved fastprisavklaring er det viktig å vite at en eventuell melding om forkjøpsrett er forpliktende. Det vil si at du plikter å overta boligen hvis ingen med bedre ansiennitet enn deg har meldt seg innen meldefristen.

Jeg har meldt forkjøpsrett. Hvor lang tid tar det før jeg får tilbakemelding?

Når meldefristen har gått ut og BORI har fått skriftlig bekreftelse på at bud er akseptert, begynner arbeidet med å avklare Forkjøpsretten.
Du vil få tilbakemelding innen fem dager, men som oftest går det raskere.

Koster det noe å melde forkjøpsrett?

Nei, det koster ingenting å melde forkjøpsrett, men dersom du får benyttet forkjøpsretten din og blir kjøper av boligen, må du betale et forkjøpsgebyr på kr. 7 063,- , samt øvrige gebyrer som er spesifisert i prospektet, eller på meldeskjemaet.

Hvor lang tid tar avklaringen av forkjøpsrett?

Borettslagsloven § 4-15 definerer hvor lang frist BORI har til å avklare forkjøpsrett. De fleste boliger blir annonsert innen en uke etter at melding er mottatt fra megler/selger.
Fristen for medlemmene er vanligvis fem hverdager fra annonsedagen, men den kan også være lenger.

Medlemskap

Hvem kan bli medlem i BORI?

Alle, uansett alder, kan bli medlem i BORI BBL. Bedrifter og organisasjoner kan også anskaffe medlemskap i boligbyggelaget.

Jeg har meldt meg inn i BORI, når får jeg medlemskortet mitt tilsendt?

Medlemskort trykkes og distribueres en gang i måneden.

Medlemskortet gjelder i to år. Nytt kort utstedes hvert partallsår og sendes sammen med giro for medlemskontingent.

Kan medlemskortet overføres til andre?

Ansiennitet/medlemskap kan overføres mellom nære slektninger i rett oppad og nedadstigende linje. Dette vil for de fleste bety barn/adoptivbarn eller barnebarn, samt foreldre og besteforeldre.
Medlemskapet kan også overføres mellom søsken og ektefelle/partner.

Er det mulig å gi et medlemskap i BORI i gave?

Ja, BORI har laget fine gavemapper som sendes ut sammen med andelsbevis, samt informasjon om vedtekter og vårt BORI-magasin. Medlemskortet sendes direkte til medlemmet.

NB! Dersom du ønsker å betale medlemskapet på giro, vil gavemappen først sendes ut etter at giroen er bekreftet betalt i vårt system.

Ønsker du at fremtidig giro på årskontingent skal sendes til deg, må du velge det alternativet når du tegner gavemedlemskapet.

Vi gjør oppmerksom på at BORIs forretningslokaler ikke er et utsalgssted for medlemskap.

Medlemansiennitet - hvordan fungerer den?

Medlemansienniteten løper fra den dato BORI BBL mottar betaling for medlemskap. Ingen kan ved overførsel av medlemskap fra andre få ansiennitet fra før sin egen fødselsdato.

Kan jeg overføre halvparten av min ansiennitet til mitt barn og beholde resten selv?

Nei, det er ikke mulig. Ansienniteten er knyttet til medlemskapet ditt og den kan ikke deles opp. Ved overføring av medlemskap overføres hele ansienniteten.

Hva skjer med ansienniteten min hvis jeg overfører boligen til nær familie?

Medlemskapet og ansienniteten følger boligen ved overføring, men ansienniteten forkortes til mottakers fødselsdato dersom det er et langt medlemskap som blir overført (lengre medlemskap enn alderen til mottakeren).

Kan medlemskapet mitt benyttes i hos andre boligbyggelag?

BORI har sammen med en rekke boligbyggelag over hele landet gått sammen om en ordning hvor du som medlem også opparbeider deg forkjøpsrett på disse stedene. Den dagen du vil flytte til et annet sted i landet kan dette være svært nyttig: Du tar med deg ansienniteten «hjemmefra» og stiller sterkere i boligmarkedet dit du skal flytte.

De boligbyggelagene som er med i ordningen har avtalt at ansiennitet regnes fra 1.1.2003. Du må melde deg inn i det boligbyggelaget der du ønsker å bruke forkjøpsretten.

Kan jeg som eier av en bolig i et borettslag overføre eller bytte medlemskapet med barn eller barnebarn?

Nei, så lenge du bor i en leilighet i et borettslag som er tilknyttet boligbyggelaget, er medlemskapet knyttet til boligen og kan ikke overføres andre.

Kan jeg som beboer i et borettslag benytte oppspart ansiennitet til å kjøre en annen borettslagsbolig?

Ja, men da må nåværende bolig selges, da du ikke kan eie mer enn en borettslagsbolig.

Min tante er død og jeg er enearving. Jeg har bodd hos henne de siste årene, kan jeg arve hennes medlemskap?

Ja, dersom du kan dokumentere at du har bodd på samme adresse over lengre tid og ditt forhold til henne kan betegnes som i et forsterbarns sted, eller du kan fremvise gyldig testamente.

Hvordan sier jeg opp mitt medlemskap?

Dersom du ønsker å melde deg ut som medlem av BORI, må dette i henhold til BORIs vedtekter § 2-3 første ledd skje skriftlig i enten på e-post eller pr post.

NB! Ved utmelding slettes opparbeidet ansiennitet. Ikke la den opparbeidede ansienniteten gå til spille, så før du melder deg ut sjekk om det kan være noen i familien din som kan ha behov for forkjøpsrett i boligmarkedet.

Må jeg være medlem i BORI dersom jeg eier en leilighet sammen med min mann som har medlemskap?

Ja, alle eiere av en andel i borettslag tilknyttet BORI må være medlem i boligbyggelaget. Forutsetningen for å kunne eie en andel i et tilknyttet borettslag er nettopp et medlemskap i det tilhørende boligbyggelaget.

Jeg bor i et borettslag tilknyttet BORI, må jeg da betale årskontingenten?

Som medlem og hovedeier av en andel i et borettslag tilknyttet BORI, blir årskontingenten betalt av borettslaget. Dersom det er flere som eier andelen sammen, vil medeier(e) bli belastet for årskontingenten via felleskostnadene med forfall i februar måned hvert år.

Hvordan finner jeg ut hvor lang ansienniteten min hos BORI er?

Ansienniteten finner du på ditt andelsbevis eller ved å kontakte Medlem på medlem@bori.no eller telefon 63 89 02 00.

Hvordan finner jeg medlemsnummeret mitt?

Medlemsnummeret ditt finner du på andelsbeviset og medlemskortet du har mottatt av BORI. Du har også mulighet til å ta kontakt med Medlem på medlem@bori.no eller 63 89 02 00.

Hvordan overfører jeg medlemskapet mitt?

Medlemskapet ditt overføres ved å fylle ut skjema for overføring av medlemskap. Utfylt skjema sendes BORI enten på medlem@bori.no eller pr. post.

Hvem kan jeg overføre medlemskapet mitt til?

Et medlemskap i BORI kan overføres til nærmeste familie, f.eks. egne eller ektefelles slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, fosterbarn, søsken, barnebarn eller til en som i de to siste årene har hørt til samme husstand som eieren av medlemskapet.

Et familiemedlem og jeg har begge medlemskap hos BORI, kan vi bytte medlemskap?

Ja, det kan dere, forutsatt at ingen av dere bor i en leilighet tilknyttet BORI. Fyll ut et skjema for hvert medlemskap og send inn til BORI enten på medlem@bori.no, faks eller pr. post. Se overføring av medlemskap for mer informasjon.

Dersom jeg overfører mitt medlemskap til mitt barnebarn, beholder da mitt barnebarn min ansiennitet?

I hht. BORIs vedtekter kan ikke en person få ansiennitet fra før sin egen fødselsdato. Dermed vil en evt. lang ansiennitet bli kortet ned til barnebarnets fødselsdato.

Jeg bor i et BORI tilknyttet borettslag, kan jeg overføre mitt medlemskap?

Nei, hvis medlemskapet er knyttet til en andel i et borettslag tilknyttet boligbyggelaget, kan medlemskapet kun overføres sammen med andelen. Med andre ord; medlemskapet følger leiligheten, og derfor må begge overføres sammen.

Kan jeg få tilbakeført medlemskapet mitt om ikke familiemedlemmet lenger vil være medlem?

P.t. er det i BORI ingen maksimum antall overføringer av medlemskap. Dermed kan medlemskapet overføres tilbake til deg om det er ønskelig.

Jeg har solgt leiligheten min, hva skjer med mitt BORI-medlemskap?

Medlemskapet blir ikke automatisk stoppet ved salg av bolig. Du vil fortsatt stå som medlem, ansienniteten din vil vokse og du kan benytte deg av forkjøpsretten og våre medlemsfordeler som tidligere.

Min far er død og han står registrert med medlemskap hos BORI, hva gjør jeg?

Medlemskapet med ansiennitet blir ansett som et verdipapir og blir derfor ikke automatisk stoppet ved et dødsfall. Her må etterlatte/arvingene avgjøre om de ønsker å overføre medlemskapet til noen i familien eller si opp medlemskapet.

Overføring av medlemskapet er kostnadsfritt. Den som overtar medlemskapet vil få overført ansienniteten som er blitt opparbeidet, men ikke lengre enn sin egen fødselsdato.

Kommer dere fram til at dere ønsker å si opp medlemskapet, gjøres det skriftlig.

NB! Ved overføring eller utmelding knyttet til dødsfall må det skifteattest vedlegges og alle arvinger som er oppført på skifteattesten må samtykke i overføringen eller utmeldingen. Dette fordi medlemskapet er å anse som et verdipapir pga. ansienniteten.

Hvordan aktiviserer jeg medlemskortet?

Du må aktivisere medlemskortet på https://www.fordelskortet.no/bori Klikk på «Aktiver kortet» øverst i menyen på siden. Fyll ut skjema med ditt medlemsnummer og postnummer for å aktivere kortet. Du vil da komme til et registreringsskjema som må fylles ut før du kan starte å opptjene bonus.

Kortet skal kun aktiveres en gang.

Jeg får ikke logget med på nettet. Hva gjør jeg?

Vi har to steder man kan logge seg inn på nettet: Portalen og Fordelskortet.

1. Portalen; https://bori.portal.bbl.no/Account/Logon Dette er en fin side hvis du er på utkikk etter ny bolig. Her kan du gå inn på forkjøpsrettsiden å lage filter slik at du får tilsendt mail når det dukker opp leiligheter du er interessert i, og det er her du melder forkjøpsrett. Den gir deg også tilgang til styreportalen og andelsportalen.

For å kunne logge deg inn her, må du først registrere deg. Det kan du gjøre på denne linken: https://bori.portal.bbl.no/Account/RequestVerificationCode   Får du beskjed om at man ikke fant noen forekomster som stemte med navn og e-post, så kan det være at vi har registrert navnet ditt feil eller at du ikke står registrert med e-postadresse i vårt register. Ta kontakt med portal@bori.no, så hjelper vi deg.

2. Fordelskortet; https://www.fordelskortet.no/bori Her kan du se hvilken medlemsfordeler du har, hva bonusen din er og overføre din bonus. Du må aktivere medlemskortet ditt for å få tilgang og for å starte oppsamling av bonus. Det kan du gjøre på vedlagte link: https://www.fordelskortet.no/bori/mittfordelskort/aktiver Har du aktivert kortet ditt tidligere, skal du ikke gjøre det på nytt.

Har du glemt passordet ditt, så må du be om nytt passord. Det kan du gjøre via denne linken: https://www.fordelskortet.no/bori/mittfordelskort/login/glemt-passord Får du beskjed om at e-postadressen ikke er i bruk, så kan det være at du ikke har aktivert kortet eller at du står registrert med en annen adresse. Ta kontakt med medlem@bori.no, så hjelper vi deg.

Jeg kommer ikke inn på appen til BORI

Vi har to apper; BORI Portal og BORI Medlem.

BORI Portal gir deg tilgang til styreportalen, andelsportalen og forkjøpsrettportalen. For å få tilgang til denne appen, må du ha registrert deg som bruker i Portalen på nettet først. Når du har gjort det, kan du logge deg inn med det samme brukernavnet og passord som du har der.

BORI Medlem gir deg tilgang til medlemskort digitalt, oversikt over medlemsfordeler og oppspart bonus. Logg deg inn med din e-postadresse og passord du fikk ved aktivering av medlemskortet. Har du ikke aktivert medlemskortet via fordelskortet.no, kan du aktivere kortet via appen – trykk da på Ny bruker.

Hva er forskjellen på rabatt og bonus?

Rabatt: Rabatt blir trukket direkte fra kjøpet når du betaler. Det holder med at du viser medlemskortet/appen for å få rabatten. Kortet trenger ikke å være aktivisert.

Bonus: Du får prosent av kjøpesummen i bonus. Bonusen legger seg inn på «Min side» på fordelerformedlemmer.no. For å få bonusen må kortet være aktivert og du må dra kortet i betalingsterminalen før betalingen foretas. Registrerer du bankkontonummeret ditt (kun debetkort) inne på «Min side» slipper du dra medlemskortet for å få bonusen, da holder det med at du drar bankkortet ditt.

Eksempel: Handler du sykkel hos G-Max kan du få 10 % rabatt på kjøpet som trekkes fra i kassen. Hvis du har aktivert kortet og drar medlemskortet (eller registrert bankkort) i betalingsterminalen, får du i tillegg 5 % bonus på kjøpet som legges inn på din side på bonuskonto.

Hvorfor får jeg faktura og medlemskort når det står «betalt» på fakturaen?

Vi sender ut medlemskort annet hver år og når vi sender dem ut må de festes på et følgebrev. Fakturaen er da å anse som et følgebrev som medlemskortet festes til. Står det «betalt» eller «e-faktura» på fakturaen, så kan det bety at du er boende medlems som ikke skal betale kontingent via fakturaen, at du betaler medlemskontingent via e-faktura/avtalegiro eller at det er registrert at ditt medlemskap skal betales av en annen person.

Jeg har fått faktura for 2018, men på medlemskortet står det gyldig til mars 2020. Hvorfor det?

Du får medlemskontingent tilsendt hvert år, mens medlemskortet vil man kun få tilsendt annet hvert år. Til neste år vil du kun motta faktura for 2019.

Om borettslag

Naboen spiller plagsomt høy musikk, hva gjør jeg?

Ring på og fortell på en hyggelig måte at du plages, inviter naboen eventuelt med til din leilighet for å høre hvordan musikken høres ut hos deg. Prøv alltid med det gode først, kanskje skyldtes det bare ubetenksomhet hos naboen? Dersom dette ikke virker, send skriftlig klage til styret, som skal følge opp saken i forhold til den aktuelle andelseieren. Få eventuelt med underskrift fra andre naboer og eventuelle vitner. I ekstreme tilfeller om natta/i helgene kan det være nødvendig å ringe til politiet.

Kan min kjæreste med barn flytte inn hos meg?

Ja, dette kalles å ta noen opp i husstanden og krever ikke godkjenning fra borettslaget.

Kan jeg skaffe meg en hund eller katt?

Spør styret om reglene for dyrehold i deres borettslag. Mange steder er hundehold tillatt på bestemte betingelser (f.eks. at hunden skal gå i bånd på borettslagets område). De fleste steder skal det søkes skriftlig. Hvis du har felles oppgang med andre, spør dem gjerne på forhånd om de er allergiske eller har andre innvendinger.

Vi trenger mer plass, kan vi bygge på?

Påbygging må godkjennes av generalforsamlingen i borettslaget med 2/3 flertall, og saken må stå nevnt i innkallingen. Ta kontakt med styret og undersøk om andre har gjort/har planer om det samme. Før en konkret søknad sendes styret bør du selv ha undersøkt med kommunen hvilke krav som stilles, få utarbeidet tegninger osv. Kommunen vil be om borettslagets samtykke før de behandler en eventuell byggesøknad.

Må vi kontakte styret i borettslaget før vi pusser opp?

Vanlig oppussing (tak, vegger, gulv) står du helt fritt til å gjøre. Vær oppmerksom dersom du skal pusse opp badet, da bør du kontakte styret som kan ha rutiner eller tips om utføringen som sikrer at det ikke blir lekkasjer. Slikt arbeid skal utføres av fagfolk med såkalt «våtromssertifikat».

Jeg tror det er fuktskade på badet mitt, hva gjør jeg?

Ta kontakt med styret og beskriv problemet. Det er viktig at eventuelle fuktskader undersøkes grundig. Hva som skal gjøres i neste omgang og hvem som skal bekoste det, avhenger av hva en finner ut er årsaken til fuktigheten. Uansett er det svært viktig at du sier ifra om slike problemer, vann på avveier kan bli dyrt! Inspiser badet jevnlig – se etter om tapeten løsner, om det er fuktighet som ikke forsvinner fort eller om det lukter vondt på badet.

Varmtvannsberederen fungerer ikke ordentlig, dekkes dette av borettslaget?

Vedlikehold og utskifting av varmtvannsberedere er normalt andelseierens ansvar, men sjekk borettslagets vedtekter. Ta kontakt med styret, kanskje har de faste fagfolk/firmaer de bruker til slike jobber. Ta alltid kontakt med styret før du bestiller arbeid du tror eller mener borettslaget skal betale!

Det kjøres og parkeres unødvendig på gangveier og ved inngangspartier i borettslaget, hva gjør jeg?

Spør styret om hvilke regler som gjelder for kjøring og parkering. Henstill eventuelt til styret om å innskjerpe reglene ovenfor beboerne. Kanskje kan du selv tenke deg å arbeide med problemet og delta i et parkeringsutvalg?

Jeg har ikke helse til å delta på dugnad, hva gjør jeg?

Dugnad er frivillig, og innsatsen vil alltid måtte stå i forhold til den enkeltes alder, helse osv. Dersom du ikke klarer å male, kan du kanskje koke kaffe eller steike vafler? Gi styret beskjed hvis du ikke har mulighet, så de vet at du har en god grunn. Utvendig vedlikehold er borettslagets ansvar, og det kan ikke kreves inn betaling fra de som ikke har vært med på dugnaden (men det kan betales ut godtgjørelse til de som var med). Dugnader er ofte hyggelige og sosiale, og sparer borettslaget for utgifter og holder felleskostnadene nede.

Hva gjør jeg hvis jeg blir skadet under en dugnad i borettslaget?

Borettslaget kan tegne dugnadsforsikring som skal dekke eventuelle økonomiske tap som kan forekomme etter slike skader. Spør styret om ditt borettslag har slik forsikring.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler felleskostnadene?

Når felleskostnader ikke betales innen forfall sendes det ett inkassovarsel. Deretter går saken til vårt inkassofirma for videre oppfølging. Det påløper renter og gebyrer som må betales i slike saker. Har du betalingsproblemer så ta kontakt med boligbyggelaget.

Kan jeg selge leiligheten min til hvem jeg vil?

Andelseiere i borettslaget, og dernest i boligbyggelaget, har såkalt forkjøpsrett i de fleste borettslag. Det innebærer at hvis du selv finner en kjøper må du ta forbehold om at noen kan komme til å bruke sin forkjøpsrett, dvs. gå inn i «kjøpers sted» (de må betale den avtalte kjøpesummen). Kontakt oss for nærmere informasjon om reglene, eller les mer her.

Kan jeg leie ut boligen min?

Lov om burettslag definerer reglene for utleie, også kalt bruksoverlating (tidligere kalt fremleie).

Etter ny lov har du en eksklusiv borett. Vi omtaler det nå som bruksoverlating eller utleie av boligen når du ikke kan bruke boligen selv. Etter gammel lov ble det kalt fremleie.

Hvis du selv bor i boligen, har du rett til å overlate bruken av deler av boligen til andre. Noen søknad til styret er ikke nødvendig.

Hvis du derimot skal leie ut hele boligen, må du alltid søke om dette. Du vil ha rett til godkjenning i de fleste tilfeller:

Tre års utleie
Har du selv eller en nærstående bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, kan boligen leies ut for en periode på opp til tre år. Du trenger i disse tilfellene ikke å oppgi noen grunn til bruksoverlatingen.

Særlig grunn
Hvis du ikke har bodd i boligen selv i ett av de siste to årene, er det tillatt å leie ut boligen hvis du har en særlig grunn (som er nevnt i loven §5-6).

Slektninger
Du har rett til å overlate bruken av boligen til slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, dvs. til egne barn eller foreldre. Slik bruksoverlating er det ingen tidsbegrensning for.

Midlertidig borte
Hvis du må være borte midlertidig grunnet arbeid, sykdom, utdanning eller andre tungtveiende grunner, er det tillatt å overlate bruken til andre.

Nekting
Borettslaget kan nekte å godkjenne bruksoverlatingen, men det er bare hvis forhold ved brukeren gir saklig grunn til det. For eksempel hvis brukeren er en notorisk bråkmaker.

Nyttige lenker:
– «Overlating av bruken til andre» i Lov om Burettslag her

Skatteetatens skjema for utleie mv. av fast eiendom RF-1189B kan lastes ned her

Vi har fått klager på at barna våre og deres venner har gjort hærverk i gården, hva gjør vi?

Andelseier har også ansvar for problemer på borettslagets område som skyldes hans/hennes husstand, samt venner og andre besøkende. I verste fall kan slike klager føre til oppsigelse av andelseieren.

Min gamle mor trenger tilsyn, kan hun flytte inn hos meg?

Ja – andelseier kan ta opp i sin husstand sine eller ektefellens/samboerens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje. Dette er altså ikke framleie og trenger ingen godkjenning.

Vi vil gjerne rive en vegg, har vi lov til det?

Undersøk først med styret/vaktmester om dette er en bærevegg som ikke kan fjernes uten at bæringen erstattes. Fjerning av en vegg er en ombygging som krever borettslagets godkjenning. Forhør deg med styret om de har hatt lignende saker før, eller om dette må opp på en generalforsamling. Søk skriftlig, og vedlegg tegning som viser hva du ønsker å gjøre.

Jeg vil starte familiebarnehage i min bolig, må jeg søke om borettslagets godkjennelse?

Du må søke styret, da det er borettslaget som eier både bygningen og det uteområdet du skal benytte. Borettslaget kan stille betingelser til en slik godkjenning av hensyn til de øvrige andelseierne og slitasjen på bygningen/eiendommen (antall barn, hvor de kan oppholde seg ute og lignende).

Hvor er borettslaget forsikret og hvor finner jeg polisenummeret?

Boligselskapet har i årsberetning / innkalling til generalforsamlingen opplyst hvilket forsikringsselskap det har avtale med, her er også angitt polisenummer.

Glasset i et vindu i min bolig har sprukket, dekkes dette av borettslagets forsikring?

Ja, forsikringen dekker for bruddskader i vindusglass tilhørende boligselskapsboliger/bygninger. Forutsetter at reparasjonskostnadene overstiger egenandel. Årsak til sprekker kan være spenninger i glasset som oppstår pga. store temperaturforskjeller.

Oppvaskmaskinen lekker og har skadet gulvet, dekkes dette av borettslagets forsikring?

Selv om oppvaskmaskin som oftest er å regne som innbo, dekker forsikringen til boligselskapet for vannskader som blir påført fast innredning, gulv og eventuelt vegger. Forsikringen dekker ikke reparasjon av lekkasjen eller skade på oppvaskmaskinen om den ikke er fullstendig integrert. Eier av bolig kontakter leverandør av oppvaskmaskin dersom feil på maskinen/reklamasjon.

Taket på badet mitt flasser, hva gjør jeg?

Flassing i himling eller utslag av svertesopp skyldes som oftest høy luftfuktighet. Det må være tilstrekkelig med ventilasjon i rommet, dvs. luft inn og luft ut for å holde luftfuktigheten nede. Forsikringen dekker ikke for den type skade.

Dersom det oppstår blærer i malingen er det et tegn på at det lekker fra leiligheten over, og her vil forsikringen dekke for følgeskader til annen boenhet. Styret i boligselskapet bes kontaktet for å avklare om en hendelse er som et resultat av lekkasje fra leiligheten over eller om det lekker fra innstøpte rør.

Etter tordenvær fungerer ikke varmekablene på badet mitt, dekkes dette av borettslagets forsikring?

Forsikringen dekker for brudd på varmekabler etter det som kalles elektrisk fenomen, men det er avkortning i erstatning dersom varmekabel er av eldre årgang. Elektriker må kontaktes av beboer eller boligselskap for å foreta feilsøk og angi årsak. I noen tilfeller kan det være termostat som er ødelagt, og utskiftning av denne inngår ikke i forsikringen.

Bli BORI-medlem

  • Forkjøpsrett
  • Rabatter
  • Forsikringer
  • Gavemedlemskap
Bli medlem

Som medlem av BORI nyter du godt av forkjøpsrett til alle nye og brukte boliger i tilknyttede borettslag.

Nyheter og informasjon

Hvem har ansvaret når noen faller på isen?

Faller du på isen utenfor blokka og skader deg, kan borettslaget eller sameiet være ansvarlig. Eier av en eiendom kan bli ansvarlig dersom noen faller på isen. I borettslag og sameier er det styret som har ansvaret. Les mer om saken her Foto: Pexels

Hjelp oss med å finne kandidater – Hvem skal få overskuddet etter årets juleforestilling?

BORIs juleforestilling gikk av stabelen den 29. no…

Kvernstua, Nittedal – nå med mulighet for gunstig Husbankfinansiering

Prosjektet Kvernstua består av flotte og innholdsr…

Handle smart i jula

Det lønner seg å bruke medlemsfordelene dine i jul…

Irritert på naboens julelys?

Mange er godt igang med å pynte hus og leiligheter…

Nyhetsarkiv
Meld deg på vårt nyhetsbrev