Hopp til innhold

I forretningsføreravtalen inngår bl.a.:

 • Web-basert styreportal
 • Fast rådgiver
 • Innkreving av felleskostnader
 • Betaling av kostnader for boligselskapet fra boligselskapets konto
 • Ligningsoppgaver
 • Halv- eller årlig rapportering
 • Maler for årsberetning
 • Forberedelse av generalforsamling/årsmøte
 • Forslag til årlig driftsbudsjett
 • Annen rådgivning
 • Utbetaling av styrehonorarer
 • Utbetaling av kontantutlegg
 • Generell rådgivning knyttet til forretningsførsel

Tilleggstjenester

 • Møteledelse/ deltakelse på generalforsamling/ årsmøter
 • Skriftlige utredningsarbeider
 • Likviditetsbudsjetter, langtidsprognoser
 • Deltakelse på styremøter, sekretærfunksjoner for styret
 • Bistand ved låneopptak
 • Juridisk bistand
 • Borettslagenes Sikringsordning
 • Forsikring for boligsammenslutning i Gjensidige