Hopp til innhold

Rehabilitering

Vi kan bistå med tjenester og byggeteknisk rådgivning av større og mindre omfang.

Vi hjelper dere med ulikt omfang av rehabilitering:

  • Enkel vindus- og dørutskiftning
  • Tilleggsisolering og ny fasadekledning
  • Endring eller tillegg av tekniske installasjoner: balansert ventilasjon, alternative oppvarmingskilder som f.eks. vannbåren varme
  • Fornyelse av tak
  • Nye og/eller større balkonger
  • Etterinstallering av heis
  • Våtromsrehabilitering: utskiftning av sluk, avløpsrør, overflater, bereder og armatur
  • Elektriske installasjoner: større kapasitet, nytt hovedinntak, stigeledninger, sikringsskap, myndighetskrav mht. elde, feil, mangler og brannfare
  • Betongrehabilitering: fasade, balkonger, parkeringsanlegg etc.
  • Utenomhus-arbeider: veier, plener, parkeringsplasser

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Prosjektleder Marie Stensvold sørger for at du blir kontaktet.