Hopp til innhold

BevarHMS

BevarHMS er en skreddersydd nettløsning for borettslag og sameier.

Det er styret i boligselskapet som har ansvaret for å møte myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Styret er pliktig til å ha oversikt over alle fellesarealer og -installasjoner, fra brannsikring til utstyret på lekeplassen. Dersom en ulykke skulle oppstå, er det derfor styret som vil bli holdt ansvarlig, og det vil mest sannsynlig stilles spørsmål ved internkontrollen av HMS. Derfor er alle norske boligselskap pålagt å ha et system for oppfølging av HMS.

Bevar-HMS gir boligselskaper styring og oversikt i dette arbeidet. Ved bruk av det web-baserte programmet til Bevar-HMS gjennomføres internkontrollen som et sett med aktiviteter. En aktivitet vil si en type oppgaver som utføres for å sikre at forhold, avtaler, gjenstander og utstyr blir jevnlig vurdert, kontrollert og utført. I forbindelse med gjennomføringen av aktiviteter, benyttes sjekklister som er skreddersydd det enkelte boligselskapet. Ved oppdagelse av feil, mangler eller ved behov for forbedringer, registreres dette i systemet som et avvik med påfølgende tiltak. Systemet er lagt opp slik at alt av saker blir arkivert og kan fremlegges og dokumenteres for kommunal etat. Boligselskapene får videre tilgang til en HMS-håndbok som inneholder relevant informasjon om aktuelle risikoområder, rutiner, skjemaer og sjekklister.

Vi hjelper med å sette opp løsningen, og tilbyr en rekke tjenester slik at boligselskapet får den oppfølging det er behov for.

logg inn BEVAR-HMS

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Prosjektleder Marie Stensvold sørger for at du blir kontaktet.