Hopp til innhold

Prosjektledelse

Alle eiendommer har behov for vedlikehold. Erfaringsmessig medfører vedlikeholdsarbeider som utføres for sent store ekstrakostnader og unødig store følgeskader. Teknisk avdeling kan bidra med assistanse til systematisk vedlikehold av og i eksisterende bygningsmasse. Vi hjelper dere i alle faser i byggeprosessen, fra før byggestart og frem til overtagelse.I forbindelse med oppgraderinger og rehabiliteringer, kan vi prosjektere, koordinere med entreprenør og ta oss av prosjektledelsen.

Vi kan bistå med blant annet:

 • Innhenting av tilbud. Herunder beskrivelse av oppdraget og utarbeidelse av tilbudsforespørsel
 • Evaluering av innkommende tilbud samt innstilling av tilbyder
 • Avklaring- og kontraktmøter med valgt tilbyder samt utarbeidelse av kontraktdokumenter
 • Utarbeidelse av planer og dokumenter for byggherrens HMS-ansvar
 • Deltakelse i møter med styret
 • Utarbeidelse av budsjett
 • Oppfølging på byggeplass med teknisk kontroll
 • Økonomioppfølging i utførelsesperioden
 • HMS-oppfølging
 • Avholde byggemøter inkludert referat fra møte
 • Overtagelsesforretning ved ferdigstillelse av prosjektet

Vi bistår også med oppfølging i reklamasjonsperioden.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Teamleder Marie Stensvold sørger for at du blir kontaktet.